Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Diie Rostocker Skipper


Historia - Fröjel - Nära - Karta

Gotland, Diie Rostocker Skipper - foto: Bernt Enderborg

I Fröjel kyrka såg P Säve år 1864 två bänkstolpar på vilka det stod målat: "Diie Rostocker Skipper 1638". Rostockarna besökte tydligen regelbundet Fröjel hamn och hade egen bänk i kyrkan.

Att Fröjel har haft en gammal och stor vikingahamn har bekräftats av utgrävningar under nyare tid där mer än 38.000 föremål har påträffats..

I Fröjel finns också Gotlands vackrast belägna skeppssättning, en vackert fartyg från bronsåldern.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen