Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Bronsåldersröse vid Hau


Stenrösen - Fleringe - Nära - Karta

Gotland, Bronsåldersröse vid Hau - foto: Bernt Enderborg

Röset som ligger på en av de högsta platserna i Hau totalundersöktes 1976-78 och bekräftar att rösen är byggnader och inte bara stora stenhögar, se Kauparveröset. Röset är byggt av kalksten i stället för "grastain" (gråsten - oftast granit eller gnejs) som är det vanliga.Experterna konstaterade fyra olika byggnadsstadier:

1) En yttre mur kring ett tjockt sotlager i vilket fynd av stenålderskaraktär gjordes
2) En inre cirkelrund konstruktion
3) Den yttre muren höjs, den inre raseras, röset täcks
4) En kista anläggs, en sten reses, hela röset täcks av stenPlatsen har utnyttjats som gravplats sen yngsta stenåldern fram till yngre bronsåldern, ca 1500-500 f.Kr., och såvitt går att begripa är alltså stenen på bilden rest redan på bronsåldern, dvs den har stått där omkring 2.500 år.

I senare tid har röset använts som gravplats för spädbarn, experterna antar att det är fråga om i lönndom födda och avlivade barn - mylingar; ordet myling sägs förresten komma från fornsvenskans "myrding", dvs en myling är ett mördat barn.Röset ligger i en skarp kurva strax efter gården Hau - bilden ovan är tagen från röset mot gården den 3 juni 2012, en dag då solen inte ville skina.

Det förefaller ligga flera gravar på backarna därute när man ser sig omkring, och hela området är av riksintresse meddelar en lista som säger om Hau att där finns: "Rika lämningar från stenålder, bronsålder, äldre järnålder, vikingatid och medeltid. Vikingtida hamnläge, yngre järnåldersgravar samt tidigmedeltida kyrkogård vid Hau Grönu vid Fårösund. Välbevarad bebyggelse från 1700- och tidigt 1800-tal (omtalad av Linné). Till gården hörande kalkbrott, kalkugn och sojde (tjärdal)."
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen