Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Urim och ThumminGotland, Urim och Thummin - foto: Bernt Enderborg

I närheten av altaret i Bunge kyrka står denna figur och håller upp en bok vari man på vänster sida kan läsa "Urim" och på höger "Thummin"; en liknande finns i Boge kyrka (ej på bild).

Dessa märkliga ord är hebreiska och sägs vara någon slags dubbel benämning på det heliga orakel varigenom israelerna för länge sen bad Herren om bistånd i knepiga fall.

Genom Bunge kyrkas beskaffenhet som bl a befästning kanhända folk i Bunge under tidernas trögflytande gång emellanåt också har känt behov av att tillfråga högre makter om vad som borde göras. Fast man kan väl undra om det verkligen var Herren som föreslog skottgluggar i kyrkogårdsmuren, se Vår Gud är oss en väldig borg.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen