Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Krig på Gotland


Historia

Gotland, Krig på Gotland - foto: Bernt Enderborg

Vi skall försöka samla ihop vår information så att det blir någon slags överblick över olika ämnen. Sidan uppdateras under hand.

Det hela är emellertid rätt krångligt. Det finns nämligen inte många krigiska händelser som vi kan säga att gutarna själva tagit sig för. I hävderna framstår gutarna som ett fredsälskande folk, vilket förstås också var anledningen till att affärsverksamheterna blev så stora på Gotland under såväl vikinga- som medeltid. Men till den ändan måste vi också anteckna ett starkt försvar, ty eljest förefaller fred ha varit svår att uppnå under iväggalopperade tidsåldrar.


Relief från Grötlingbo kyrka.

Inbördeskrig
 • 1288 rasade ett inbördeskrig mellan staden Visby och republiken Gotland. Republiken vann, såvitt jag kan begripa, se sidorna om Visby underkastelsebrev, infördes tull 1288, vad sa Petrus de Dacia och Den påstått delade ön.

  Vi skall tillägga att professor Nylén skriver att ingen vann. Det vanligaste är dock att hävda, på grunder som inte går att förstå, att Visby vann.

 • 1362 Visby bränns ner, kanhända en hämnd för stadens passivitet 1361 då Valdemar Atterdag krossade den gutniska bondehären medan borgarna betraktade det hela bakom stängda murar.

 • 1525 intog Republiken/bönderna staden Visby tillsammans med Lübeck, se Vad hände egentligen 1525.

 • 1532 var det nästan inbördeskrig igen. Bönderna stod samlade i närheten av Atlingbo kyrka under ledning av Lauritz Isem, färdiga att bekriga Visby. Oenigheten mellan stad och land berodde på att Visby hos kung Hans i Danmark hade lyckats få ovederhäftiga privilegier bekräftade, t ex sånt som att främmande köpmän inte skulle inte få driva handel på Gotland utom i Visby och att bönderna skulle vara tvungna att köpa nödvändighetsvaror i Visby.

  Nu blev det emellertid inte krig utan länsherren Henrik Rosencrantz lyckades förlika parterna. Bönderna fick rätt att bedriva handel som de ville om det var längre än fyra mil från Visby, inklusive med köpmän från andra länder.

  Vi kommer att skriva mer om dessa privilegier som Visby levde på för länge sen. Men det hela är svårt att värdera på ett vettigt sätt - förmodligen är det just jämt dessa och liknande privilegier som har orsakat alla inbördes krigsanledningar på Gotland. När man läser dessa privilegiebrev blir man arg för att det var så korkat alltihop, dumhet rätt och slätt, men så slår det en att det är precis likadant i dag, städer privilegieras nåt sanslöst i Sverige.  Angreppskrig
  Vi vet inte säkert att det har förekommit gotländska anfallskrig, men ett och annat kan vara värt att anteckna i alla fall, t ex:

 • Kvädet om Beowulf, en tvättäkta gute, innehåller lite om att männen från havet hjälpte Adils till tronen i Uppsala. Kanske var det så, och det får väl klassificeras som något slags angrepp ehuru tillsammans med tronpretendenten.

 • Visst vet vi att arabiska och ryska författare säger att vikingarna slog under sig folk i Balticum och sålde dem som slavar, vilket väl är en sorts angreppskrig, men hur det var bevänt med detta i verkligheten är inte gott att veta - vi har just inga riktiga bevis. Men har det förekommit så kan nämnas att det på Gotland har upphittats omkring 80% av allt vikingatida silver i Sverige.

 • I handelsöverenskommelsen i Artlenburg 1161 nämns att det har varit osämja mellan tyskar och gutar. Huruvida det innefattar att gutarna har varit i Balticum och bråkat vet vi inte, alldeles omöjligt är det väl inte.

 • Att gutar under tidig medeltid har deltagit i korståg mot Finland verkar de flesta forskare överens om. Men det kan inte uppfattas som påhittat av gutarna utan ingick väl i vad som bombastiskt kallas sveaväldets expansiva Östersjöpolitik, eller nåt åt det hållet. Fast egentligen är det inte svearna utan kyrkan, vilket framgår om man läser Gutasagan med en smula eftertanke.

 • Vidare deltog förstås gutar då Sören Norby intog Blekinge och Skåne i början av 1500-talet, men det var för Kristian II:s räkning. Det bör ha varit så att gutarna deltog också i andra räder mot fastlandet som Norby tidigare genomförde.


  Från slaget på Röcklinge backe 1313.

  Försvarskrig
  Det här är en svårare avdelning, ty angreppen på Gotland har varit legio.

 • Århundraden runt Kristi födelse var förmodligen en orolig tid. Det förefaller som att många av Gotlands omkring 100 fornborgar har byggts vid den här tiden, se t ex Tors borg - fler borgar.

 • Gutasagan säger att "många försökte" men att ingen lyckades, så t ex Björn från Södermanland. När i tiden dessa många försök att inta eller plundra Gotland ägt rum vet vi förstås inte, allra helst som när vi inte har hittat några lämningar som antyder något sådant, men det tör väl vara att gissa på redan Vendeltid (på Guteinfo kallas denna tid Kolonialtiden emedan gutarna hade olika kolonier runt hela Östersjön). Ett fredsavtal slöts i alla fall (handelsavtal) med svearna, kanske redan vi den här tiden.

 • Strelow nämner i sin Guthilandiske krönika anno 1633 att tyska vikingar angrep Gotland, förmodligen någon gång under vikingatiden. Ett antal stormän drog samman sitt folk, slog tyskarna till havs eller på Stora Karlsö, varefter de, då de återigen ankrat på Gotland, gned svärden rena varefter stället blev uppkallat: Gnidsvärd, som i idag kallar Gnisvärd (man läser gnis-värd men det skall alltså vara gni-svärd). Om detta har inträffat vet vi inte.

 • Strelow säger att den norske monark som med tiden kallades Olof den helige tvångskristnade Gotland, men det tror vi inte på.

 • 1313 blev Birger Magnusson med armé slagen på Röcklinge backe
 • 1361 erövrade Valdemar Atterdag Republiken Gotland
 • 1394 intog Fetaliebröderna Gotland
 • 1404 blev Kalmarunionen slagen i Slite 1404
 • 1449, Kalmarunionen en gång till
 • 1524, Sören Norby slår bondekungen


  - Tja, det får räcka så till en början. Är det nåt jag glömt så använd gärna kommentar nedan.
 • /text och foto Bernt Enderborg

  I närheten - fågelvägen

  Almedalsveckan

  1,5 km, Almedalsveckan 20061,5 km, Almedalsveckan 20091,5 km, Almedalsveckan 20101,6 km, Almedalsveckan 20121,5 km, Almedalsveckan 20141,5 km, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

  Artiklar

  1,1 km, Demonstrationen för vägpris 20121,4 km, Företagardagen 8/11 20071,4 km, Invigningsgala Gotland pride 20131,5 km, Kultur i natten1,4 km, Kulturting 20071,2 km, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna0 m, Mal- eller slungstenar1,4 km, Maskeraden 20102,1 km, S:ta Gertrud1,8 km, Stora Torget den 29 april 20072,2 km, Sveriges största sevärdhet - ringmuren1,9 km, Tullar vid portarna1,5 km, Vattendagen 20150 m, Vi skämmer ut oss2,1 km, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg2,2 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 20052,2 km, Visbydagen 20112,0 km, Återställ hålen1,8 km, Öppen ruin

  Bilder

  1,9 km, Hertik Erik1,3 km, Jolly Roger2,6 km, Kalkugnar1,7 km, Massor av kärlek2,0 km, Svärdet i stenen2,2 km, Sånt här är tråkigt att läsa1,7 km, Var är medeltiden1,8 km, Vinter i Visby2,0 km, Väktargång | Ringmuren

  Fakta

  1,7 km, Ringmuren fick tre stjärnor

  Fiskeläge

  4,6 km, Flundreviken fiskeläge

  Flora

  1,7 km, De blommande trädens glada tankar

  Guide

  0 m, Gatuvalven i Visby

  Hamnar

  1,3 km, Visby hamn

  Historia

  1,4 km, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby2,1 km, 1361 - massgravar på Solens berg1,6 km, Brandskattningen av Visby 13612,0 km, Elvatusen jungfrur0 m, En kalkugn från 1200-talet1,9 km, En stor katastrof 15661,9 km, Ett skott i tornet2,8 km, Galgberget1,8 km, Gråbröder - Franciskaner1,6 km, Halshuggningen 13421,9 km, Henrik Lejonet1,3 km, In Gothlandia et Mari spes mea1,9 km, Infördes tull till Visby 12882,0 km, Kristi riddares gård på riddarnas ö1,9 km, Mariaprocessionen2,0 km, Petrus de Dacia - Sveriges första författare0 m, S:t Augustinus och S:t Nicolai2,0 km, Skampålen på Klinttorget0 m, Snäckskogen i Boge1,7 km, Stadens blomstring1,4 km, Sören Norby1,3 km, Sören Norby slår bondekungen1,6 km, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 15232,0 km, Vad sa Petrus de Dacia 12881,6 km, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås 0 m, Varför kyrkan i Wi inte brändes1,8 km, Varför ruinerades Visby1,8 km, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna1,7 km, Visby lades i aska 13621,6 km, Visby stadslag1,6 km, Visby under medeltiden2,0 km, Visby under stenåldern1,6 km, Visby underkastelsebrev1,6 km, Visbys storhet under medeltiden1,6 km, Världsarvet Visby

  Konst

  1,7 km, Anna Nyberg - A story to be told1,5 km, Vi på muren, en gobeläng om 1361

  Kultur

  1,4 km, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

  Kuriosa

  2,1 km, Bödelsstugan står kvar2,0 km, Djävulens spik2,0 km, Fan i helvete1,8 km, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin2,0 km, Jacob av Charra1,8 km, Kanonen vid Wallers plats0 m, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

  Kyrka

  1,9 km, Visby domkyrka - S:ta Maria1,8 km, Vårdklockans kyrka

  Kåseri

  1,3 km, Den 6 juni 20021,8 km, Elda på1,9 km, Försköna Visby2,0 km, Gutavallen - vad menas1,4 km, Jättesnygga brudar1,6 km, Kruttornets finesser2,8 km, Kärleksstigen, Hälsans stig1,9 km, Nordiska naturväsen1,8 km, Nåt att titta på1,9 km, Ringmurskaries1,6 km, Strandpromenaden1,8 km, Visby 10 juni 2015

  Magiska Gotland

  1,7 km, Barflickor på Effes1,9 km, Dei jär ret vackat2,0 km, Domkyrkoberget i Visby1,6 km, En helt vanlig kväll1,9 km, En sommarbild1,7 km, Ett andningshål - Botaniska trädgården1,8 km, Förlova dig på Gotland1,8 km, Gotland året runt1,8 km, Krumelurer i Botaniska Trädgården1,6 km, Under putsen1,6 km, Åttahundra år gammal skugga

  Medeltida hus

  1,5 km, Burmeisterska huset1,6 km, Clematishuset1,5 km, Donnerska huset1,8 km, Engeströmska huset i Visby1,7 km, Huset med målningarna1,9 km, Johan Målares hus1,6 km, Liljehornska huset1,8 km, Tjärkoket1,6 km, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

  Medeltidsveckan

  2,0 km, Danska pannkakor på Medeltidsveckan1,9 km, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 20031,9 km, Medeltidsveckan 2005 - några bilder1,9 km, Medeltidsveckan 20061,9 km, Medeltidsveckan 2006 - några bilder2,0 km, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti1,9 km, Medeltidsveckan 20101,9 km, Medeltidsveckan 20122,0 km, Medeltidsveckan 20131,9 km, Medeltidsveckans skådespel

  Naturreservat

  4,3 km, Bergbetningen2,8 km, Galgberget, naturreservat5,7 km, Högklint0 m, Reveln fågelskyddsområde

  Platser

  1,5 km, Almedalen1,6 km, Birgers gränd1,8 km, Botaniska Trädgården1,9 km, Dansa, din djävul1,7 km, Fiskargränd i Visby1,9 km, Paviljongsplan2,2 km, Rackarbacken1,9 km, Salomos stenbrott2,4 km, Södra hällarna i Visby4,4 km, Åhsbergska hagen

  Rauk

  5,2 km, Snäckschimpansen

  Ringmuren

  2,1 km, Dalmanstornet2,0 km, Ett torn i Östergravar1,6 km, Fiskarporten1,9 km, Jungfrutornet1,7 km, Kajsartornet2,2 km, Kaponniärerna1,6 km, Kruttornet - Visby kastal1,9 km, Kvarntornet1,7 km, Kärleksporten1,6 km, Lilla Strandporten2,0 km, Lübeckerbräschen2,1 km, Långa Lisa1,9 km, Murfallet2,2 km, Mynthuset2,2 km, Nordergravar2,2 km, Norderport2,0 km, Portar i ringmuren2,1 km, S:t Göransporten1,3 km, Segeltornet2,1 km, Sidledes skytte2,0 km, Silverhättan eller Kames1,4 km, Skansen Havsfrun2,0 km, Snäckgärdsporten2,1 km, Sparbössan1,7 km, Sprundflaskan1,8 km, Stor Christin1,5 km, Storhenrik, Store Henrik1,6 km, Söderport1,8 km, Tjärkoket1,7 km, Valdemarsmuren2,1 km, Östergravar i Visby2,0 km, Österport

  Ruin

  0 m, Allmänt ruiner1,8 km, Drottens ruin2,0 km, Helgeands kyrkoruin1,9 km, Ryska kyrkan1,8 km, S:t Clemens ruin2,4 km, S:t Göran - kyrkoruin1,6 km, S:t Hans och S:t Pers ruiber1,8 km, S:t Lars ruin1,8 km, S:t Mikael2,0 km, S:t Nicolai ruin1,7 km, S:t Olof ruin1,8 km, S:ta Carin ruin2,0 km, S:ta Gertrud ruin2,1 km, Solberga Kloster ruin1,3 km, Visborgs slott

  Runor

  1,6 km, Evigt medan världen vakar

  Saga

  1,8 km, Carins blomma1,9 km, Jungfrun i tornet1,9 km, Karbunkelstenarna1,5 km, Pilla ett troll i huvudet

  Skulptur

  1,9 km, Den återuppståndne i domkyrkan1,9 km, Jungfru Maria1,8 km, Klädd i solen i Visby1,9 km, Markus, evangelisten2,0 km, Änglavingar

  Stränder

  5,2 km, Fridhem4,2 km, Gustavsvik2,8 km, Norderstrand5,3 km, Snäck1,3 km, Visby havsbad

  Visby

  1,6 km, 25 juli 20031,9 km, De första spåren2,0 km, Klinten1,8 km, Stora Torget1,6 km, Strandgatan1,4 km, Välkommen till Visby