Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Vatten är ett problem


Artiklar

Gotland, Vatten är ett problem - foto: Bernt Enderborg

Gotlands grundvatten bör ha sjunkit nåt för sorgligt. Det är förstås ianspråktagandet av nytt land för odling i stället för de jättelika myrar och grunda insjöar som det var gott om för blott ett par hundra år sen. För att uttrycka det kort så har vi helt enkelt hällt vattnet av Gotland. Ovan visas en bild från Hejde som är tagen den 9 april 2006, före vattnet hade sjunkit undan.

Lina myr var Sveriges fågelrikaste sjö innan den omvandlades till åkrar, som på kvällskvisten såg ut så här några dagar tidigare:

Lina myr

Det är inte tillgången på vatten som är problem utan brist på våtmarker. Det har vi haft svart på vitt sen 1600-talet, då Strelow skrev det i sin historia om Gotland. De som är ansvarig för de här frågorna har lyckats dra en slang till vårt största träsk.
/text och foto Bernt Enderborg