Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Sproge kyrkas byggnadsår stämmer


Historia - Sproge - Nära - Karta

Gotland, Sproge kyrkas byggnadsår stämmer - foto: Bernt Enderborg

Vid södersidans ingång på Sproge kyrka sitter en sandstensplatta som efter en himmelsk förhoppning låter meddela att kyrkan byggdes 1058.

På Sproges sockensida sägs bl a att Gunnar Svahnström höll ett föredrag vid kyrkans nyöppnande 1965, se föredraget, och han säger att sandstensplattan sattes upp då kyrkan genom reparation nästan förstördes år 1839-40. Före nyöppningen 1965 restaurerades emellertid kyrkan varvid man i golvet fann ett 40-tal tjärsmorda ekplankor som daterades till mitten av 1000-talet från en träkyrka.

De väggar och det tak du ser på dagens byggnad är inte från mitten av 1000-talet, men kyrkan i sig är alltså från denna tid. Varifrån man har fått årtalet 1058 är det ingen som vet, men det verkar stämma.

I Gunnar Svahnström föredrag finns mer om dagens kyrka, t ex om den reparation som genomfördes 1839-40 där kyrkoherden Pehr Wallgren var drivande; en värmlänning alldeles som Carlsson i Hemsöborna som tagit sig till Gotland ehuru han nog inte hade ett Höganäskrus i en svångrem om halsen. Om denna reparation säger lundaprofessorn C. G. Brunius 1866 i sin bok "Gotlands konsthistoria":

"Det är en lycka för Gotlands märkvärdiga kyrkor, att där funnits få så företagsamma eller rättare tilltagsna kyrkoherdar som P. Wallgren, och vi önska uppriktigt, att aldrig någon med så ringa insikt och så stor inbilskhet i kyrklig byggnadskonst måtte få någon befattning med någon gotländsk helgedom".

Och det är ju sant, även om vi på obefintliga grunder påstår att den gode professorn är "villervallad" i texten om Hamra kyrka.

- Tänk att de små lortarna till svinatrynen i Sproge har gått i kyrkan i snart 1.000 år på ett och samma ställe, dvs i kyrkan (inte träkyrkan eller stenkyrkan) som först byggdes av vikingar.

Om du prompt vill se en byggnad från vikingatiden så kan du åka till Lärbro kyrka, där kastalen bredvid är från denna avlägsna tid. Och här finns lite mer information om stavkyrkor.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen