Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Rosenby båtmanstorpGotland, Rosenby båtmanstorp - foto: Bernt Enderborg

Alldeles längs den nutida vägkanten på väg 142 i Väte socken ligger båtmanstorpet Rosenbys, som numera ägs av Väte hembygdsförening och där man har aktiviteter varje sommar.

Uthuset vid båtmanstorpet Rosenbys i Väte

Också ett uthus finns kvar vid torpet, men till vad använts vet jag inte, en gris, en häst och kanske en ko.

Båtsmännen på Gotland är ett svenskt påhitt som infördes efter annekteringen på 1600-talet och upplöstes 1887. Vi har ingen närmare historia om detta men varit och kikat på några båtsmanstorp som fortfarande finns kvar, som Rosenbys (det finns ett till i Väte), Hults i Rone och Ingermans båtmanstorp i Östergarn.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

4,1 km, Myren i Hejde

Bildsten

3,3 km, Bildstenar i Hejde4,9 km, En bildsten i ett änge

Fornborgar

1,8 km, Binge slott786 m, Fornborgen i Väte4,1 km, Guldrupe fornborg3,9 km, Tuna i Viklau

Gutasagan

715 m, 18) Olof den helige

Historia

4,5 km, 1361 i Mästerby3,6 km, Fattigstugan i Atlingbo3,0 km, Hagelheim bro864 m, Medeltida smide i Väte4,9 km, Minnessten - vägen till framtids båtnad4,5 km, Ringkorset i Mästerby0 m, Rosenby båtmanstorp838 m, Stenhuggarmärken

Konst

4,1 km, Den gamle och havet

Kyrka

4,4 km, Atlingbo kyrka3,7 km, Guldrupe kyrka3,4 km, Hejde kyrka4,9 km, Mästerby kyrka859 m, Väte kyrka

Kåseri

3,8 km, Landet av mjölk och honung

Medeltidsveckan

1,1 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Museer

4,9 km, Mästerby museum

Målningar

4,9 km, 1100-talets världsdelar4,9 km, David och Goliat i Mästerby3,4 km, Ett bart huggande svärd4,9 km, Helvetesgapet849 m, Kyrkmålningen i Väte4,9 km, Själavägningen i Mästerby

Platser

3,4 km, Sigsarve vattensåg i Hejde4,7 km, Västerby komministerboställe

Runor

4,9 km, Kristendomens ålder på Gotland3,7 km, Mässhaken i Guldrupe3,7 km, Runor i Guldrupe kyrktorn4,4 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skeppssättningar

1,5 km, Gräne skeppssättning

Skulptur

847 m, Anna själv tredje779 m, Den drakdiande kvinnan792 m, Den sista måltiden igen773 m, En medeltidsman773 m, En tidigmedeltida riddare845 m, Ett torn i Väte845 m, Haren i Väte3,4 km, Hynse ei Hajde844 m, Krucifixet i Väte852 m, Sakristiportalen i Väte kyrka

Slipskåror

3,7 km, Så gjordes slipskårorna

Stenrösen

3,7 km, Stenröse vid vägen till Dans

Ängen

3,8 km, Augustas änge316 m, Fonnsänge4,9 km, Isums Slåtteräng