Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Fågeltorn i Lau


Platser - Lau - Nära - Karta

Gotland, Fågeltorn i Lau - foto: Bernt Enderborg

Den långa och grunda Lausviken är ett fågelskyddsområde och där har man satt upp ett fågeltorn för dem som gillar att kika på fåglar.Härifrån den södra delen har man utsikt över hela Lausviken, ända bort till en vacker udde där samhället Ljugarn ligger.Inåt viken finns vassruggar och grunda sandbankar, som vid lågvatten kan sträcka sig flera hundra meter ut i viken, och Lausviken tillhör ett av de områden där du kan få se tusentals vitkindade gäss i flyttider samt de flesta andra havs- och strandfåglar som finns i Sverige. Till häckande arter räknas enligt skylten på plats bl a grågås, gravand, snatterand, årta, kricka, skedand, skärfläcka, strandskata, större strandpipare, tofsvipa (bläckar), rödbena, storspov, enkelbeckasin, silvertärna och småtärna.Ut mot havet breder ett skönt fågellandskap ut sig, ett gräs- och vassrike där en av Gotlands största åar rinner ut, se sidan om Ormkvinnans barn 2006, och som ändas av den udde vi kallar Nöiu (Nyen) med toppen Örnkull och ett litet fiskeläge, Brändu.Ute i viken flyter tre små öar på horisonten, Lausholmar (du ser dem i kanterna på fotot ovan), och är förstås ännu ett gott skäl till varför denna vik i Lau socken är en utomordentlig fågellokal, en av Gotlands bästa.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

531 m, Ormkvinnans barn 20066,0 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Bilder

3,4 km, En väderkvarn

Bildsten

3,4 km, Närkar raised stain atar

Fiskeläge

1,8 km, Brändu fiskeläge (Bränndu)3,6 km, Djaupdöi fiskeläge4,4 km, Fluntings fiskeläge3,0 km, Hammarnäs fiskeläge - Gardbostrand2,8 km, Nabbu fiskeläge (Nabben)2,0 km, Natudd fiskeläge3,6 km, Nätbodar fiskeläge (Trådstrand)4,5 km, Svajde fiskeläge3,3 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

2,4 km, Botvidebackar - Walbierg

Gravfält

3,6 km, Rikviderojr4,5 km, Stensättningar, bronsålder

Historia

6,4 km, Anckarströms änka3,6 km, Sockennamnet När6,1 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

3,3 km, Lau kastal

Kuriosa

3,3 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

3,2 km, Lau kyrka3,6 km, När kyrka

Kåseri

4,5 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

5,7 km, Käldänge4,9 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

5,8 km, Hur mycket magi tål du4,7 km, Månen2,7 km, Några bilder på Lau2,0 km, Soluppgången bei Natudd3,2 km, Älvorna dansar

Målningar

3,2 km, Aposteln Petrus i Lau3,2 km, Den unge Jesus3,5 km, Kyrkbänkarna i När

Platser

2,2 km, Godugn - stenåldersgrotta2,0 km, Lau käldu6,0 km, Visbjerg

Saga

4,2 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

3,1 km, Bandeläins täppu4,2 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

3,2 km, Altartavlan i Lau kyrka3,2 km, Medeltida föreställningar3,6 km, Skördeundret i När3,2 km, Triumfkrucifixet i Lau3,2 km, Tvivlaren i Lau

Stenrösen

4,2 km, Digerrojr

Stränder

2,6 km, Lausviken4,4 km, Svajde

Ängen

5,8 km, Käldänge

Öar

4,5 km, Skarpholmen