Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Den drakdiande kvinnanGotland, Den drakdiande kvinnan - foto: Bernt Enderborg

Visst, det är en kvinna som blir diad av två monster av något slag, det ser alla. Men vilken kvinna? Vilka monster? Varför då?

Och varför återfinns skulpturen på norrsidan av kyrkan? Den norra sidan var ju fordom den som kvinnorna använde, de skulle gå in i kyrkan från norr, källingseidu. Och den norra sidan är därtill så att säga den onda sidan: därifrån kom allt ont, djävulssidan, och det finns gamla historier om att i tiderna slut så kommer kyrkorna att rasa åt norr, vilket är anledningen till att det på många ställen inte finns några gravar på den sidan av kyrkan.

Är det några slags djävulsyngel som kvinnan diar? Det är inte bara den gamla ormen som genom kvinnans lurendrejeri fick oss karlar på fall, utan det är två gamla ormar.

Jag vet att jag har läst något om detta någonstans, men inte heller där fick man något klokt svar. Tänkte mörkermännen (kyrkan) på medeltiden att kvinnorna varje gång de gick i kyrkan skulle påminnas om vilka ogudaktiga varelser de är, hur nära syndafallet låg envar osv?

Eller är det Grendels morsa på skulpturen? Den trollkärring som guten Beowulf dök ner i ett kärr och dödade?

- Har du någon aning?

Johnny Roosval, den stora undersökaren av gotländska kyrkor, säger att det sannolikt är Luxuria, en av de sju dödssynderna, dvs vällust, otukt eller begär. Om man hemfaller åt denna synd, sa katolska kyrkan en gång i världen, så slutar man i helvetet insmord i eld och svavel.

- Galningar!

Kan det vara Vitastjärna?
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

4,8 km, Myren i Hejde

Bildsten

4,0 km, Bildstenar i Hejde4,4 km, En bildsten i ett änge

Fornborgar

1,1 km, Binge slott261 m, Fornborgen i Väte4,5 km, Guldrupe fornborg3,7 km, Tuna i Viklau

Gutasagan

65 m, 18) Olof den helige

Historia

4,0 km, 1361 i Mästerby2,8 km, Fattigstugan i Atlingbo3,6 km, Hagelheim bro158 m, Medeltida smide i Väte4,1 km, Minnessten - vägen till framtids båtnad4,1 km, Ringkorset i Mästerby779 m, Rosenby båtmanstorp142 m, Stenhuggarmärken

Konst

4,7 km, Den gamle och havet

Kyrka

3,7 km, Atlingbo kyrka4,1 km, Guldrupe kyrka4,1 km, Hejde kyrka4,4 km, Mästerby kyrka155 m, Väte kyrka

Kåseri

4,2 km, Landet av mjölk och honung

Medeltidsveckan

1,8 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Museer

4,4 km, Mästerby museum

Målningar

4,4 km, 1100-talets världsdelar4,4 km, David och Goliat i Mästerby4,1 km, Ett bart huggande svärd4,4 km, Helvetesgapet134 m, Kyrkmålningen i Väte4,4 km, Själavägningen i Mästerby

Platser

4,1 km, Sigsarve vattensåg i Hejde5,3 km, Västerby komministerboställe

Runor

4,4 km, Kristendomens ålder på Gotland4,1 km, Mässhaken i Guldrupe4,1 km, Runor i Guldrupe kyrktorn3,7 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skeppssättningar

1,6 km, Gräne skeppssättning

Skulptur

148 m, Anna själv tredje0 m, Den drakdiande kvinnan92 m, Den sista måltiden igen128 m, En medeltidsman128 m, En tidigmedeltida riddare147 m, Ett torn i Väte148 m, Haren i Väte4,1 km, Hynse ei Hajde140 m, Krucifixet i Väte139 m, Sakristiportalen i Väte kyrka

Slipskåror

4,3 km, Så gjordes slipskårorna

Stenrösen

4,2 km, Stenröse vid vägen till Dans

Ängen

3,0 km, Augustas änge511 m, Fonnsänge4,1 km, Isums Slåtteräng