Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

NärkholmGotland, Närkholm - foto: Bernt Enderborg

Närkholm som till stora delar bestående av strandvallar av grus är sådan att den uppmuntrar också gutar, trots att vi är bortskämda med paradisisk natur och mycket blomster i sköna ängar.

Närsholm

De vindpinade enarna står med avskalade stammar och försöker se ut som en afrikansk savann i fjärran, böisorkar hukar i gropar och där det är möjligt går vitkindade gäss i hundratal. Enkelt och vackert.

Strandängarna hyser ett rikt fågelliv, närmare 50 fågelarter häckar inom området. Karaktärsfåglar är bl.a. tofsvipa, strandskata, rödbena, större strandpipare, storspov, skärfläcka, fiskmås och silvertärna, men det finns också mindre vanliga häckfåglar som brushane, kärrsnäppa och småtärna. Otroliga mängder vitkindade gäss och andra vadare hälsar på varenda vår och höst.

Närkholm

Annorlunda natur, annorlunda ljus, annorlunda allting. Det är som om Ofelia inte dränkte sig, vackert som Julias ögon och ungdomens Marie.

Närkholm

Areal: 413 hektar varav 180 hektar land och 233 hektar vatten. För delar av land- och vattenområdet gäller tillträdesförbud 15 mars-15 juli.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen