Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

FonnsängeGotland, Fonnsänge - foto: Bernt Enderborg

Fonnsänget är ett änge med varierade marker, intressant flora och ett antal fornlämningar.Ett par kilometer söder om Väte kyrka ligger det fem hektar stora änget. Vissa delar av änget är svårgenomträngliga, andra består av ljusa gröna gläntor. Växtligheten varierar därefter.


En viol av något slag.

Blomsterprakt finns det gott om. Ett täcke av vitsippor ligger över marken under våren, orkidéer som S:t Pers nycklar och krutbrännare ler mot solen. Ek och ask är vanligast men buskage av hassel är det som gör att änget ser grönt och lummigt ut.Som i så många ängen finns det husgrunder från forntida bebyggelse. Vi kallar dem kämpgravar (hårt k), och det förefaller som att de flesta övergavs några hundra år efter Kristi födelse. Du ser rätt in i en husgrund som finns alldeles bredvid parkeringen.- Fonnsänget är en slags godispåse för själen!
/text Tina-Marie Qwiberg, foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

4,4 km, Myren i Hejde

Bildsten

3,5 km, Bildstenar i Hejde4,6 km, En bildsten i ett änge

Fornborgar

1,6 km, Binge slott473 m, Fornborgen i Väte4,3 km, Guldrupe fornborg3,9 km, Tuna i Viklau

Gutasagan

455 m, 18) Olof den helige

Historia

4,2 km, 1361 i Mästerby3,3 km, Fattigstugan i Atlingbo3,3 km, Hagelheim bro567 m, Medeltida smide i Väte4,6 km, Minnessten - vägen till framtids båtnad4,2 km, Ringkorset i Mästerby316 m, Rosenby båtmanstorp542 m, Stenhuggarmärken

Konst

4,2 km, Den gamle och havet

Kyrka

4,2 km, Atlingbo kyrka3,9 km, Guldrupe kyrka3,6 km, Hejde kyrka4,6 km, Mästerby kyrka561 m, Väte kyrka

Kåseri

4,0 km, Landet av mjölk och honung

Magiska Gotland

6,3 km, Det växer fritt på Gotland

Medeltidsveckan

1,3 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Museer

4,6 km, Mästerby museum

Målningar

4,6 km, 1100-talets världsdelar4,6 km, David och Goliat i Mästerby3,6 km, Ett bart huggande svärd4,6 km, Helvetesgapet555 m, Kyrkmålningen i Väte4,6 km, Själavägningen i Mästerby

Platser

3,6 km, Sigsarve vattensåg i Hejde5,0 km, Västerby komministerboställe

Runor

4,6 km, Kristendomens ålder på Gotland4,0 km, Mässhaken i Guldrupe4,0 km, Runor i Guldrupe kyrktorn4,2 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skeppssättningar

1,4 km, Gräne skeppssättning

Skulptur

550 m, Anna själv tredje511 m, Den drakdiande kvinnan503 m, Den sista måltiden igen477 m, En medeltidsman477 m, En tidigmedeltida riddare548 m, Ett torn i Väte548 m, Haren i Väte3,6 km, Hynse ei Hajde548 m, Krucifixet i Väte558 m, Sakristiportalen i Väte kyrka

Slipskåror

3,8 km, Så gjordes slipskårorna

Stenrösen

3,8 km, Stenröse vid vägen till Dans

Ängen

3,5 km, Augustas änge0 m, Fonnsänge4,6 km, Isums Slåtteräng