Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Gökblomster


Flora

Gotland, Gökblomster - foto: Bernt Enderborg

Gökblomster heter Lychnis flos-cuculi på latin och är en 3-6 dm hög ört av familj Nejlikeväxter. Den har smala, motsatta blad och ljusröda blommor med djupt fyrflikiga blad.Gökblomster är vanliga på fuktig ängsmark ända upp till södra Norrland står det i uppslagsverket Focus. Blomman på bilden bodde i Käldänge i Garde socken på sydöstra Gotland, som är ett av de vackraste ängena som överhuvudtaget finns.

Mer om Gökblomster här.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,2 km, Bieffekten6,2 km, Ormkvinnans barn 2006317 m, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

1,3 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

3,7 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

3,3 km, Botvidebackar - Walbierg

Historia

1,5 km, 1100-talstaket i Garde kyrka832 m, Anckarströms änka3,5 km, En sojde i Garde3,4 km, God Gardesten1,5 km, Kalkstensbrytning i Garde1,4 km, Kyrkan som står barfota1,5 km, Lite mer om Garde kyrka1,5 km, Medeltida gårdsport i Garde3,6 km, Offerkast av sten2,2 km, Portklappen i Alskog410 m, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

3,4 km, Lau kastal

Kuriosa

3,4 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

2,2 km, Alskog kyrka1,5 km, Garde kyrka3,5 km, Lau kyrka

Kåseri

1,5 km, Nog ser det ut som

Kämpgravar

1,7 km, Graips hus4 m, Käldänge1,1 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

163 m, Hur mycket magi tål du3,1 km, Några bilder på Lau4,4 km, Vinter i världens vackraste land3,1 km, Älvorna dansar

Målningar

2,3 km, Alskogaren - glasmålare3,5 km, Aposteln Petrus i Lau1,4 km, Boris och Gleb3,5 km, Den unge Jesus2,3 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

3,5 km, Bosarve naturskog4,0 km, Ollajvs naturreservat

Platser

3,5 km, Godugn - stenåldersgrotta3,8 km, Lau käldu371 m, Visbjerg

Runor

1,5 km, En av våra kyrkor

Saga

1,9 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

3,5 km, Gålrum gravfält2,7 km, Bandeläins täppu5,8 km, Liffrideskeppen1,9 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

3,5 km, Altartavlan i Lau kyrka2,3 km, Globus, stenkonstnär2,2 km, Josefs första dröm3,5 km, Medeltida föreställningar3,5 km, Triumfkrucifixet i Lau3,5 km, Tvivlaren i Lau

Socken

2,3 km, Alskog

Stenrösen

1,9 km, Digerrojr3,5 km, Dikkarehagens röse

Stränder

3,7 km, Lausviken

Ängen

70 m, Käldänge