Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Ett silverne träd


Kåseri - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Ett silverne träd - foto: Bernt Enderborg

Ett par år i rad har ett träd vid kanten av Brogårdsmyr i Vänge stått försilvrat och väckt tankar hos vägfarande i 90 km/tim.

Strelow, prästen i Vall och Hogrän, skrev på 1600-talet en krönika över Gotlands historia, och där nämner han Gotlands första inbyggare, Havde och Vitastjärna, och låter Gotlands upptäckare Tjelvar hålla ett ståtligt och rådgivande tal för de medföljande skarorna vid Vängestenen eftersom, som han sa, att naturen där hade lagt ett hyende för honom (en slags kudde kan tänka, Hilfelings teckning från slutet av 1700-talet finns på Vänges hemsida). De första gutniska bopålarna slogs alltså ner på ort och ställe (av skåningar säger Strelow, cimbrer).

Trädet som jag har åkt förbi många gånger börjar bli hemvant. Snart vänder bladen trots allt ut sin grönska och står där alldeles oförtrollat. Nästan som en romantisk klockare funderar jag på trollknappen.

Vad som får trädet att slå om i silver vet ingen. En del vet hur, men ingen vet varför. Varför försilvras inte fler träd? Det är inte särskilt långt till Gotlands största lövskogsområde, men där finns inga försilvrade träd. Inga grannträd står och blänker när soli gynna helle bakom storskogen åt Viklau till.

Trädet bör inte stå långt från platsen där Vängestenen ligger, ehuru ingen i dag känner till stenens exakta position. Stenar med ränder och stripor återfinns här och var, t ex i väten i Dishagen eller uppe i nydöpta Fonnänge (sväffasgubben had int nå namn pa dei u da skreivar ja dei Fonnänge da dei jär a radiu kämpgrav pa plassi, u tja, de jär täu sleike um däu keika etta).

Vänge är alltså en gammal bygd på Gotland, enligt Strelow den äldsta, och Vängeborna (Vänglingar, Vängar, Vangar, Vanglingar?) bor allesamman på gammal sjöbotten som ligger ovanpå en av de stora korallreven som går på snedden sydväst-nordöst tvärs över Gotland. Några spadtag ner på tomten finns sand.

Och visst får man hålla med Strelow om att naturen har lagt kuddar under huvudet på folk i Vängetrakten, varför såväl fornlämningar i mängd som försilvrade träd finns att se.


Bilden ligger på sidan.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,0 km, Bjärges Solljus406 m, Bolagsstämma i Vänge409 m, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20153,2 km, Hästtjuvar2,5 km, Western Riders Gotland2,3 km, Veterantraktorer2,0 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,5 km, En cowgirl2,6 km, Gotland - hästarnas land5,0 km, Krasse2,0 km, Våtmark

Fauna

2,1 km, En vit stork

Flora

2,9 km, Majviva

Fornborgar

1,7 km, Arängsbacke4,9 km, Guldrupe fornborg5,1 km, Tomase fornborg4,5 km, Tuna i Viklau2,4 km, Viklau fornborg

Företag

1,0 km, Bjärges Träförädling AB3,2 km, Gervide gård1,1 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

4,7 km, Broa gravfält

Historia

2,0 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem704 m, Draken i Vänge4,9 km, Inbördeskriget 12883,3 km, Jacobs minnessten, ringkors704 m, Järnålderns organisation och försvar4,8 km, Nordens största gravklot705 m, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,7 km, En holländare724 m, Fotavtrycken och bilan i Vänge2,3 km, Jag såg rus713 m, Tors borg1,0 km, Vad är det väl2,3 km, Vikingakläder

Kyrka

5,2 km, Guldrupe kyrka3,5 km, Sjonhem kyrka2,9 km, Viklau kyrka704 m, Vänge kyrka

Kåseri

549 m, En vårsida för 20070 m, Ett silverne träd1,0 km, Havets söner5,2 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

1,5 km, Fornänge i Vänge2,4 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

2,8 km, En promenad i slutet av maj 2009429 m, Man ser dem sällan951 m, Väderfront 2010

Medeltida hus

3,8 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos2,8 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

1,2 km, Cedergrens orgelmuseum3,4 km, Russmuseum

Naturreservat

4,5 km, Klosteränget

Platser

2,0 km, Ett gotländskt vattendrag3,2 km, Tjaukle411 m, Vänge bygdegård

Runor

5,2 km, Mässhaken i Guldrupe3,6 km, Rodfos sveks i Rumänien5,2 km, Runor i Guldrupe kyrktorn

Skulptur

710 m, Bysantisk figuration711 m, Den vikingatida kyrktuppen680 m, Ett bart huggande svärd753 m, Gaitbucken jär a gaitbuck2,9 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona2,9 km, Jesus väcker Lasaros720 m, Kvinnans skapelse712 m, Mannens skapelse704 m, Triumfkrucifixet i Vänge715 m, Tuppundret i Vänge782 m, Vattenvarelsen i Vänge3,5 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald711 m, Vem blir sluken2,9 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

4,2 km, Disroir, disrojr

Tackar

2,8 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

764 m, Vänge prästänge