Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

12) 60 mark silver, gutarnas skatt


Gutasagan

Gotland, 12) 60 mark silver, gutarnas skatt - foto: Bernt Enderborg

Ur Gutasagan

þa en gutar hann til baþu at fara. þa suaraþi hann. Mik witin ir nu faigastan oc fallastan giefin þa mir en ir wilin et iec fari innan slikan waþa þry wereldi. att mir sielfum. annat burnum synj minum. Oc þriþia cunu. þy et hann war senieldr. Oc fiel kunnungur so sum saghur af ganga gicc hann a staggaþan ret wiþr suia kunung. Siextighi marca silfs vm arr huert. þet ier scattr guta so at suiarikis cunungr fiauratighi marcr silfs af þaim siextighi. En ierl hafi tiughu marcr silfs. þinna staþgaþ gierþi hann miþ lanz raþj. fyr en hann haiman fori

Översättning

Då gutarna bad honom fara, svarade han dem: "Ni vet att jag nu är gammal och bräcklig, giv mig då, om jag skall ge mig in i en sådan livsfara, tre mansböter, den första för mig själv, den andra för min egen son och den tredje för min hustru." Ty han var, som sagorna berätta om honom, en vis och mångkunnig man. Så ingick han i stadgad rätt med sveakungen. 60 mark silver om året. Det är gutarnas skatt, som skall delas så, att Svea rikes kung får 40 marker av de sextio och jarlen 20 mark silver. Detta avtal hade redan fastställts i landets råd innan han for hemifrån.

Kommentar

Detta avtal innehåller överraskande saker, åtminstone om man tror att mäktiga vikingar i Svealand hade en väldig flotta som behärskade Östersjön och därtill besittningar i flera länder. Den första överraskningen är att avtalets innehåll redan är fastställt av det gutniska Alltinget innan Awair for till Uppsala och ingick det med sveakonungen. Den andra överraskningen är att gutarnas skatt är så låg - långt fram i tiden har gutarna bara betalat en bråkdel av vad de övriga skatteskyldiga i Sverige gjorde.

Vad först gäller uppdragstagarens kompetens (vad han fick göra) så hade den republikanska folkförsamlingen, Gutnaltinget, fastställt beloppet i förväg: 60 mark silver. I historielitteraturen står vanligen att gutarna underkastade sig svearna som gjorde Gotland till ett skattskyldigt skyddsland, men varifrån grunderna till dessa uppgifter kommer är det ingen som vet. Visserligen finns en runsten i Torsätra som kanske handlar om gutarnas skatt, men det är väl i stort sett den enda runsten som finns på fastlandet där inte Gotlandsfararen har råkat väldigt illa ut (se runor, t ex Torsätra och Björn från Aspö), och det står förvisso i Upplandslagen från 1296 att kungen också var kung över gutarna, men till och med sammantaget är det ett rätt tunt material för att gutarna skulle ha underkastat sig någonting, allra helst att åberopa en lagstiftning som aldrig någonsin varit gällande på Gotland.

Awair ville ha tre mansbot för att utföra det riskfyllda uppdraget. Gutalagen säger att mansbot för en gotländsk man är tre marker guld, dvs nio marker guld skulle han ha. Snöbohm som skrev Gotlands land och folk 1897 räknade i dåtida penningvärde ut att Awair ville ha 2304 kr (9 marker guld = 72 marker silver á 32 kr stycket). Med samma beräkningsgrund (1 mark silver = 32 kr) var gutarnas samlade skatt enligt avtalet 1920 kr. Man kan sätta vilket som helst värde på silvermarken, Awair Strabain tog i alla fall mer betalt för att utföra uppdraget är hela årsskatten till svearna.

Majvor Östergren påstår indirekt i boken Gotland Vikingaön, Gotländskt Arkiv 2004, att med mark menas inte slantar utan viktenheten, 200 gram, dvs den Gotländska skatten var 12 kg silver per år, ungefär 8 gram per gård. Det innebär i sin tur att Awair ville ha 1,8 kg guld för att utföra uppdraget. För alla utom experter måste nästan två kilo guld vara en uppenbart orimligt ersättning, varför jag inte kan begripa annat än att med mark menas slantar och inte viktenheten.

Utifrån det avtal som Strabain träffade med "suja kunung" brukar svealandspatrioter konkludera att Gotland var ett skyddsland under de mäktiga svearna. Det är förstås bara spiksoppa, och jag antar att vikingen vid Spillings i Othem som ägde världens största vikingatida silverskatt (cirka 70 kg), upphittad för något år sedan, hade ensam kunnat betalat gutarnas skatt i många, många år. Att Gotland var ett svenskt skyddsland kan du alltså ta med en glob salt.

Allra sist i Gutarnas krönika står också något som borde besvära svenska lokalpatrioter: "Lyct bref miþ kunungs insigli scal at allum kunungs ret sendas. oc ai vpit", vilket betyder att kungen skall skicka ett slutet brev till Gotland om sin rätt, inte öppet. Den mäktiga sveakonungen kunde inte skicka något öppet brev att högläsas på tingen eller i kyrkorna, dvs han hade inte rätt att utfärda några lagar eller påbud överhuvudtaget på Gotland.

Varför betalade gutarna skatt

För handelsrättigheterna, se Vi ville.

Några tankar om översättningen

Den vanliga översättningen av denna berättelse, som finns alldeles efter den gutniska texten ovan, förefaller omständlig. Så här står det ungefär i de första meningarna:

"Då nu gutarna ombad honom att fara, så svarade han: Ni vet att jag kommer att vara i livsfara, och dömd till undergång, ge mig då, om Ni vill att jag försätter mig i sådan fara, tre mansböter."

Slottsprästen Petrejus som på 1500-talet skrev en krönika om Gotland verkar ha haft klarare för sig vad det där "fagaistan oc fallastan" betyder. Han broderar fantasirikt ut berättelsen om Awairs besök hos Svea konung (Petrejus kallar förresten Awair för Halvar) som vid Awairs besök just firade ett kungligt gästabud i Uppsala.

Awair kallades "Strabain", vilket vanligen översätts till Stråben men man kan lika gärna säga Långben (gutarna var världens längsta folk ännu början av 1900-talet). Awair var alltså en stor och lång karl, som enligt Petrejus' berättelse stegade in iförd en rikt utstyd kappa, hälsade på kungen och drottning, och ställde sig mitt i salen stödd på svärdet.

Först av allt talar Awair om vilka hederskänker han har med sig, varefter han ber kungen i ödmjuka men synnerligen värdiga ordalag ta emot gåvorna från gutarna, som därefter bärs fram: en snabbseglande båt, hästar och oxar.

"Men då sa kungen, icke utan vrede: De må hänföras till egendomliga ting att Gotherna medför skänker och ändå kommer som hjälpsökande till Suecias kung."

- "Fjärran vare det vårt folk att såsom hjälpsökande sträcka fram handen. Det visar min dräkt, som inte är en sorgdräkt eller tiggardräkt. Det är en krigardräkt, som genom sin glans tydligt visar detta. Tappra och storsinta män kan intet våld avskräcka att fullgöra sina uppdrag även om folkrätten överallt i världen förklarade sändebud skyddade till sin person. Därför, om kungen mottar den fred, som vi erbjuder, och inte försmår vår vängåva, gläder det oss men om han mer fröjdas åt vapen förklarar vi öppet krig."

Awair lyckades krångla sig ur det där, men han insåg från början att skulle råka i faigastan och fallastan, dvs befinna sig i livsfara (Petrejus säger att kungen hotade honom till livet) och att han genom uppdraget kunde vara dömd till undergång.

_____
Citaten ovan kommer från Sten Körners bok: Slottsprästen Petrejus berättar, Godrings tryckeri, Visby 2008.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

1,5 km, Almedalsveckan 20061,5 km, Almedalsveckan 20091,5 km, Almedalsveckan 20101,6 km, Almedalsveckan 20121,5 km, Almedalsveckan 20141,5 km, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

1,1 km, Demonstrationen för vägpris 20121,4 km, Företagardagen 8/11 20071,4 km, Invigningsgala Gotland pride 20131,5 km, Kultur i natten1,4 km, Kulturting 20071,2 km, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna0 m, Mal- eller slungstenar1,4 km, Maskeraden 20102,1 km, S:ta Gertrud1,8 km, Stora Torget den 29 april 20072,2 km, Sveriges största sevärdhet - ringmuren1,9 km, Tullar vid portarna1,5 km, Vattendagen 20150 m, Vi skämmer ut oss2,1 km, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg2,2 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 20052,2 km, Visbydagen 20112,0 km, Återställ hålen1,8 km, Öppen ruin

Bilder

1,9 km, Hertik Erik1,3 km, Jolly Roger2,6 km, Kalkugnar1,7 km, Massor av kärlek2,0 km, Svärdet i stenen2,2 km, Sånt här är tråkigt att läsa1,7 km, Var är medeltiden1,8 km, Vinter i Visby2,0 km, Väktargång | Ringmuren

Fakta

1,7 km, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

4,6 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

1,7 km, De blommande trädens glada tankar

Guide

0 m, Gatuvalven i Visby

Hamnar

1,3 km, Visby hamn

Historia

1,4 km, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby2,1 km, 1361 - massgravar på Solens berg1,6 km, Brandskattningen av Visby 13612,0 km, Elvatusen jungfrur0 m, En kalkugn från 1200-talet1,9 km, En stor katastrof 15661,9 km, Ett skott i tornet2,8 km, Galgberget1,8 km, Gråbröder - Franciskaner1,6 km, Halshuggningen 13421,9 km, Henrik Lejonet1,3 km, In Gothlandia et Mari spes mea1,9 km, Infördes tull till Visby 12882,0 km, Kristi riddares gård på riddarnas ö1,9 km, Mariaprocessionen2,0 km, Petrus de Dacia - Sveriges första författare0 m, S:t Augustinus och S:t Nicolai2,0 km, Skampålen på Klinttorget0 m, Snäckskogen i Boge1,7 km, Stadens blomstring1,4 km, Sören Norby1,3 km, Sören Norby slår bondekungen1,6 km, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 15232,0 km, Vad sa Petrus de Dacia 12881,6 km, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås 0 m, Varför kyrkan i Wi inte brändes1,8 km, Varför ruinerades Visby1,8 km, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna1,7 km, Visby lades i aska 13621,6 km, Visby stadslag1,6 km, Visby under medeltiden2,0 km, Visby under stenåldern1,6 km, Visby underkastelsebrev1,6 km, Visbys storhet under medeltiden1,6 km, Världsarvet Visby

Konst

1,7 km, Anna Nyberg - A story to be told1,5 km, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

1,4 km, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

2,1 km, Bödelsstugan står kvar2,0 km, Djävulens spik2,0 km, Fan i helvete1,8 km, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin2,0 km, Jacob av Charra1,8 km, Kanonen vid Wallers plats0 m, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

1,9 km, Visby domkyrka - S:ta Maria1,8 km, Vårdklockans kyrka

Kåseri

1,3 km, Den 6 juni 20021,8 km, Elda på1,9 km, Försköna Visby2,0 km, Gutavallen - vad menas1,4 km, Jättesnygga brudar1,6 km, Kruttornets finesser2,8 km, Kärleksstigen, Hälsans stig1,9 km, Nordiska naturväsen1,8 km, Nåt att titta på1,9 km, Ringmurskaries1,6 km, Strandpromenaden1,8 km, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

1,7 km, Barflickor på Effes1,9 km, Dei jär ret vackat2,0 km, Domkyrkoberget i Visby1,6 km, En helt vanlig kväll1,9 km, En sommarbild1,7 km, Ett andningshål - Botaniska trädgården1,8 km, Förlova dig på Gotland1,8 km, Gotland året runt1,8 km, Krumelurer i Botaniska Trädgården1,6 km, Under putsen1,6 km, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

1,5 km, Burmeisterska huset1,6 km, Clematishuset1,5 km, Donnerska huset1,8 km, Engeströmska huset i Visby1,7 km, Huset med målningarna1,9 km, Johan Målares hus1,6 km, Liljehornska huset1,8 km, Tjärkoket1,6 km, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

2,0 km, Danska pannkakor på Medeltidsveckan1,9 km, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 20031,9 km, Medeltidsveckan 2005 - några bilder1,9 km, Medeltidsveckan 20061,9 km, Medeltidsveckan 2006 - några bilder2,0 km, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti1,9 km, Medeltidsveckan 20101,9 km, Medeltidsveckan 20122,0 km, Medeltidsveckan 20131,9 km, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

4,3 km, Bergbetningen2,8 km, Galgberget, naturreservat5,7 km, Högklint0 m, Reveln fågelskyddsområde

Platser

1,5 km, Almedalen1,6 km, Birgers gränd1,8 km, Botaniska Trädgården1,9 km, Dansa, din djävul1,7 km, Fiskargränd i Visby1,9 km, Paviljongsplan2,2 km, Rackarbacken1,9 km, Salomos stenbrott2,4 km, Södra hällarna i Visby4,4 km, Åhsbergska hagen

Rauk

5,2 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

2,1 km, Dalmanstornet2,0 km, Ett torn i Östergravar1,6 km, Fiskarporten1,9 km, Jungfrutornet1,7 km, Kajsartornet2,2 km, Kaponniärerna1,6 km, Kruttornet - Visby kastal1,9 km, Kvarntornet1,7 km, Kärleksporten1,6 km, Lilla Strandporten2,0 km, Lübeckerbräschen2,1 km, Långa Lisa1,9 km, Murfallet2,2 km, Mynthuset2,2 km, Nordergravar2,2 km, Norderport2,0 km, Portar i ringmuren2,1 km, S:t Göransporten1,3 km, Segeltornet2,1 km, Sidledes skytte2,0 km, Silverhättan eller Kames1,4 km, Skansen Havsfrun2,0 km, Snäckgärdsporten2,1 km, Sparbössan1,7 km, Sprundflaskan1,8 km, Stor Christin1,5 km, Storhenrik, Store Henrik1,6 km, Söderport1,8 km, Tjärkoket1,7 km, Valdemarsmuren2,1 km, Östergravar i Visby2,0 km, Österport

Ruin

0 m, Allmänt ruiner1,8 km, Drottens ruin2,0 km, Helgeands kyrkoruin1,9 km, Ryska kyrkan1,8 km, S:t Clemens ruin2,4 km, S:t Göran - kyrkoruin1,6 km, S:t Hans och S:t Pers ruiber1,8 km, S:t Lars ruin1,8 km, S:t Mikael2,0 km, S:t Nicolai ruin1,7 km, S:t Olof ruin1,8 km, S:ta Carin ruin2,0 km, S:ta Gertrud ruin2,1 km, Solberga Kloster ruin1,3 km, Visborgs slott

Runor

1,6 km, Evigt medan världen vakar

Saga

1,8 km, Carins blomma1,9 km, Jungfrun i tornet1,9 km, Karbunkelstenarna1,5 km, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

1,9 km, Den återuppståndne i domkyrkan1,9 km, Jungfru Maria1,8 km, Klädd i solen i Visby1,9 km, Markus, evangelisten2,0 km, Änglavingar

Stränder

5,2 km, Fridhem4,2 km, Gustavsvik2,8 km, Norderstrand5,3 km, Snäck1,3 km, Visby havsbad

Visby

1,6 km, 25 juli 20031,9 km, De första spåren2,0 km, Klinten1,8 km, Stora Torget1,6 km, Strandgatan1,4 km, Välkommen till Visby