Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

13. Om mandråp


Gutalagen

Gotland, 13. Om mandråp - foto: Bernt Enderborg

Det är nu det nästa: Om så illa kan hända genom fiendens råd, att en man råkar dräpa en man, då skall fly med honom hans fader och son och broder. Om ej dessa finnas, då skall fly med honom de närmaste fränderna i fyrtio dagar till en kyrka, som alle män hava tagit i helg, det är Fardhem och Tingstäde och Atlingbo. Där skola de hava frid och fristad såväl i prästgården som på kyrkogården. Men sedan den tiden är förliden, då ride han dit, där han vill draga sin fridskrets, och han drage den kring tre gårdar och så långt i skogarna från de tre gårdarna, att det mötes i mitten från av dem som äga jorden. Ej må man draga fridskrets kring ting eller handelsplats, och ej kring mera än en kyrka, den som han söker till. Han må sedan hava frid i sin fridskrets, och en annan må söka förlikning. Och han drage den alltid under den frid, som är närmast efter påsk. Men till dess skyddar honom den fridsvittnefridskrets, som han drog, då han nyss hade satt sig i fara; det kallar man vittnefridskrets. Den fridskrets, som står dragen under ett år, den må ingen klandra, sedan året är ute.

§ 1. Men mannen har frihet att vara i sin fridskrets eller att fara utomlands till helgonen för att sona sina synder. Han skall hava åtta dagars frist för att föra till skeppet och fare så i frid sin pilgrimsfärd. Och då han kommer tillbaka, skall han ock hava åtta dagars frist för att fara åter till sin fridskrets i frid.

§ 2. Om någon övar ett brott i den kyrksocken, som han bor i, då må han fly ur den och drage på annan plats sin fridskrets och likväl där, varest varken hans moder eller dotter eller syster bor. En annan kyrka må han söka till under tiden, ty ej må de båda fara till en och samma kyrka. Halva tionden före han dit, där han söker gudstjänst, men halva ligge kvar vid den kyrka, som hans gård blev tillagd.

§ 3. Om någon övar ett brott i den gård, som han bor i, då må han genast fly därifrån och drage på annan plats sin fridskrets, om han vill hava frid, ty de må ej båda bo i samma gård.

§ 4. Om icke gotländsk man dräper icke gotländsk man, då drage han fridskrets såväl som gotländsk man, om han bor på sin egen gård på Gotland.

§ 5. Han bjude böter åt mannen, om han förmår, sedan ett år har gått till ända, och låte alltid ett år vara emellan och bjude tre gånger på tre år. Och den andre vare en man utan skam, om han tager emot första gången, då det blir bjudet. Om han ej vill taga emot första gången, då det blir bjudet. Om han ej vill taga emot första gången och ej andra, då tage han emot tredje gången, sedan tre år ha förlidit. Vill han ej då taga emot, då skall man bära dem på tinget inför allt folket. han må ännu taga emot dem där, om han vill. Om han ej vill, då råde allt folket över boten, men han vare saklös man. Om den andre säger, att tiden ej var förliden, men den som bjuder mansbot säger den vara förliden, då har den som säger tiden vara förliden vitsord, med vittnesbörd av de tre män, som voro hemma i gården med honom och bjödo böter tre gånger under tre år. Och han styrke med tolv män, att alltid var ett år lämnat emellan. Om mannen ej vill bjuda mansbot och alla tidsfrister äro förlidna, då skall landet döma honom fredlös och utkräva mansboten till en dag efter en månads frist och döma honom saker till sex marker silver till målsäganden och till sex andra till landet. Samma böter drabba ock den, som ej håller sig inom sin fridskrets. Där gäller ej heller någon förbön därom, att ej allt skall uttagas.


Kommentar

I Gotländsk Arkiv 2004 i en artikel vid namn "Gör en man hor" så poängteras att egendomsbrott har ett mycket högt straffvärde varefter framhålls: "Mandråp däremot, löstes med böter!"

Tanken är väl att vi i vår folkmordstid där det svälter ihjäl ett barn var tionde sekund, vilket de flesta inte gör ett enda dugg åt fast de kan, skall tycka att förfäderna var drakoniska, allt mer än snatteri straffades ju med stympning, vid återfall hängdes tjuven, medan något i vår tid så gruvligt som mord blott renderade böter på Gutalagens tid.

Men det där med mandråp förefaller mig vara ytterligt svårt att reda ut. Dråp finns ju också i dagens lagbok, och det är inte samma sak som mord, som är något planlagt - ett dråp sker vid hastigt mod, kunde inte behärska sig och liknande. Ett dråp är alltså inte något planlagt, varför straffet är lägre. Det finns emellertid i dag också ett brott som heter "Vållande till annans död", och som innebär att man genom någon sorts oaktsamhet råkar ha ihjäl någon, dvs man ville egentligen inte döda utan genom oaktsamhet råkade det bli så.

Bestämmelserna i Gutalagen gäller om någon "råkar dräpa en man". Det där med "genom fiendens råd", som det står i lagtexten, vet jag inte riktigt hur det bör tolkas. Fienden kan ju vara Djävulen, Loke, grannfrun eller något sånt. Vid brottet i dag, dvs vållande till annans död, krävs att oaktsamheten är av en viss grad. Det är alltså inte vilken sorts oaktsamhet som helst som avses. Och det är väl så man får tolka orden om "fiendens råd", dvs att någon "råkat" dräpa någon annan räcker inte utan "råkandet" måste så att säga vara kvalificerat.

Den här bestämmelsen i Gutalagen handlar alltså inte om mord utan vad vi idag skulle kalla vållande till annans död. Punkt. Här är ett exempel på när bestämmelserna skulle kunna användas:

Antag att du har lånat ut din lilla båt, myndrickan, till Kalle, som vill ut och pilka torsk. Du vet att båten är provisoriskt lagad, den kan springa läck om Kalle trampar på rätt ställe, men den håller nog, men också för övrigt är den ganska gisten, en kass båt/flatesko helt enkelt. Du vet också att Kalle inte kan simma eftersom han är ett av byns fattighjon och kostar dig en slant då och då från den allmänna byakassan.

Du säger till Kalle att båten är kass, trampa inte där, och gå inte för långt ut eftersom du inte kan simma och att båten inte är avsedd för det. Kalle ger sig iväg ut på sjön, båten springer läck, Kalle drunknar.

När du får vetskap om detta talar du med tingsdomaren och frågar vad du skall göra. Domaren säger att du omedelbart skall fly till Atlingbo kyrka och stanna där tills han kommer. Se till att ingen får tag i dig på vägen. Och kommer jag inte inom 40 dar så måste du dra en fridskrets - bandu.

Det har ju genom händelsen så illa hänt genom fiendens råd att någon råkat dräpas. Att man råkar dräpa någon kan ju inte endast innebära att man med en klubba råkar slå någon i skallen så att han dör, dvs en aktiv handling; kanske går stadgandet till och med så långt så att det innesluter underlåtenhet (men det är inte fallet här). I detta fall har du lånat ut en livsfarlig båt till någon som inte var simkunnig, och som just av denna anledning mist livet.

Domaren rådde dig att fly till Atlingbo kyrka eftersom det var en av de kyrkor som alla män hade tagit i frid. Varför det?

- Jo, därför att annars kunde vem som helst saklöst slå ihjäl dig. Inget brott begicks och inget straff utdömdes. Och det här gäller för ett oaktsamhetsbrott, ännu mer gällde det förstås vid riktiga mord. Om vi bortser från bevisfrågor så kunde alltså vem som ta en mördare av daga utan något som helst straff.

Om du nu inte tror på detta så fundera på hur stor en mansbot var. Jo, den är ju tre marker guld enligt Gutalagen. Hur stor är då en mansbot om någon mördas i en fridskrets, t ex i Atlingbo kyrka? Tolv marker silver (rimligen mindre än en mark guld).

När du befinner dig i fridskretsen så blir det 12 marker silver i böter för den som slår ihjäl dig för att du lånade ut den kassa båten till Kalle. Hur mycket skulle den få böta som slog ihjäl dig utanför fridskretsen?

- Ingenting alls.

Man kan därför inte säga, som det görs i officiella skrifter, att "Mandråp däremot, löstes med böter!" och därigenom förstärka påståendet att egendomsbrott bestraffades hårt. Man kan förvisso säga att samhället försökte stoppa blodshämnd genom att hitta på sånt som kyrkor tagna i frid, fridskretsar och att oaktsamhetsmord kunde gäldas med böter. Men i grunden så hade alltså mördaren förverkat sitt liv. Och detta gällde också då det så illa genom fiendens råd hade hänt att någon råkat bli dräpt. Se rättsinstitutet hämnd.

Och vad värre är. Var i Gutalagen står det att mördare kunde fly till en kyrka eller dra fridskrets?

Det står förstås inte. Vem som helst hade rätt är när som helst, hur som helst, ta livet av en mördare utan att någon som helst brott begicks. Vid oaktsamhetsbrott var som framgår ovan det hela rimligare. Den som vill kan förresten jämföra med 5 Mosebok 19:4 ff där Moses använder ett exempel med två kamrater som hugger skog tillsammans men det bär sig så illa att en yxa från skaftet lossnar vid svingen och råkar döda kamraten. Se också om att Gotland delas i Gutasagan.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

1,5 km, Almedalsveckan 20061,5 km, Almedalsveckan 20091,5 km, Almedalsveckan 20101,6 km, Almedalsveckan 20121,5 km, Almedalsveckan 20141,5 km, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

1,1 km, Demonstrationen för vägpris 20121,4 km, Företagardagen 8/11 20071,4 km, Invigningsgala Gotland pride 20131,5 km, Kultur i natten1,4 km, Kulturting 20071,2 km, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna0 m, Mal- eller slungstenar1,4 km, Maskeraden 20102,1 km, S:ta Gertrud1,8 km, Stora Torget den 29 april 20072,2 km, Sveriges största sevärdhet - ringmuren1,9 km, Tullar vid portarna1,5 km, Vattendagen 20150 m, Vi skämmer ut oss2,1 km, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg2,2 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 20052,2 km, Visbydagen 20112,0 km, Återställ hålen1,8 km, Öppen ruin

Bilder

1,9 km, Hertik Erik1,3 km, Jolly Roger2,6 km, Kalkugnar1,7 km, Massor av kärlek2,0 km, Svärdet i stenen2,2 km, Sånt här är tråkigt att läsa1,7 km, Var är medeltiden1,8 km, Vinter i Visby2,0 km, Väktargång | Ringmuren

Fakta

1,7 km, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

4,6 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

1,7 km, De blommande trädens glada tankar

Guide

0 m, Gatuvalven i Visby

Hamnar

1,3 km, Visby hamn

Historia

1,4 km, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby2,1 km, 1361 - massgravar på Solens berg1,6 km, Brandskattningen av Visby 13612,0 km, Elvatusen jungfrur0 m, En kalkugn från 1200-talet1,9 km, En stor katastrof 15661,9 km, Ett skott i tornet2,8 km, Galgberget1,8 km, Gråbröder - Franciskaner1,6 km, Halshuggningen 13421,9 km, Henrik Lejonet1,3 km, In Gothlandia et Mari spes mea1,9 km, Infördes tull till Visby 12882,0 km, Kristi riddares gård på riddarnas ö1,9 km, Mariaprocessionen2,0 km, Petrus de Dacia - Sveriges första författare0 m, S:t Augustinus och S:t Nicolai2,0 km, Skampålen på Klinttorget0 m, Snäckskogen i Boge1,7 km, Stadens blomstring1,4 km, Sören Norby1,3 km, Sören Norby slår bondekungen1,6 km, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 15232,0 km, Vad sa Petrus de Dacia 12881,6 km, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås 0 m, Varför kyrkan i Wi inte brändes1,8 km, Varför ruinerades Visby1,8 km, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna1,7 km, Visby lades i aska 13621,6 km, Visby stadslag1,6 km, Visby under medeltiden2,0 km, Visby under stenåldern1,6 km, Visby underkastelsebrev1,6 km, Visbys storhet under medeltiden1,6 km, Världsarvet Visby

Konst

1,7 km, Anna Nyberg - A story to be told1,5 km, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

1,4 km, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

2,1 km, Bödelsstugan står kvar2,0 km, Djävulens spik2,0 km, Fan i helvete1,8 km, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin2,0 km, Jacob av Charra1,8 km, Kanonen vid Wallers plats0 m, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

1,9 km, Visby domkyrka - S:ta Maria1,8 km, Vårdklockans kyrka

Kåseri

1,3 km, Den 6 juni 20021,8 km, Elda på1,9 km, Försköna Visby2,0 km, Gutavallen - vad menas1,4 km, Jättesnygga brudar1,6 km, Kruttornets finesser2,8 km, Kärleksstigen, Hälsans stig1,9 km, Nordiska naturväsen1,8 km, Nåt att titta på1,9 km, Ringmurskaries1,6 km, Strandpromenaden1,8 km, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

1,7 km, Barflickor på Effes1,9 km, Dei jär ret vackat2,0 km, Domkyrkoberget i Visby1,6 km, En helt vanlig kväll1,9 km, En sommarbild1,7 km, Ett andningshål - Botaniska trädgården1,8 km, Förlova dig på Gotland1,8 km, Gotland året runt1,8 km, Krumelurer i Botaniska Trädgården1,6 km, Under putsen1,6 km, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

1,5 km, Burmeisterska huset1,6 km, Clematishuset1,5 km, Donnerska huset1,8 km, Engeströmska huset i Visby1,7 km, Huset med målningarna1,9 km, Johan Målares hus1,6 km, Liljehornska huset1,8 km, Tjärkoket1,6 km, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

2,0 km, Danska pannkakor på Medeltidsveckan1,9 km, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 20031,9 km, Medeltidsveckan 2005 - några bilder1,9 km, Medeltidsveckan 20061,9 km, Medeltidsveckan 2006 - några bilder2,0 km, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti1,9 km, Medeltidsveckan 20101,9 km, Medeltidsveckan 20122,0 km, Medeltidsveckan 20131,9 km, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

4,3 km, Bergbetningen2,8 km, Galgberget, naturreservat5,7 km, Högklint0 m, Reveln fågelskyddsområde

Platser

1,5 km, Almedalen1,6 km, Birgers gränd1,8 km, Botaniska Trädgården1,9 km, Dansa, din djävul1,7 km, Fiskargränd i Visby1,9 km, Paviljongsplan2,2 km, Rackarbacken1,9 km, Salomos stenbrott2,4 km, Södra hällarna i Visby4,4 km, Åhsbergska hagen

Rauk

5,2 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

2,1 km, Dalmanstornet2,0 km, Ett torn i Östergravar1,6 km, Fiskarporten1,9 km, Jungfrutornet1,7 km, Kajsartornet2,2 km, Kaponniärerna1,6 km, Kruttornet - Visby kastal1,9 km, Kvarntornet1,7 km, Kärleksporten1,6 km, Lilla Strandporten2,0 km, Lübeckerbräschen2,1 km, Långa Lisa1,9 km, Murfallet2,2 km, Mynthuset2,2 km, Nordergravar2,2 km, Norderport2,0 km, Portar i ringmuren2,1 km, S:t Göransporten1,3 km, Segeltornet2,1 km, Sidledes skytte2,0 km, Silverhättan eller Kames1,4 km, Skansen Havsfrun2,0 km, Snäckgärdsporten2,1 km, Sparbössan1,7 km, Sprundflaskan1,8 km, Stor Christin1,5 km, Storhenrik, Store Henrik1,6 km, Söderport1,8 km, Tjärkoket1,7 km, Valdemarsmuren2,1 km, Östergravar i Visby2,0 km, Österport

Ruin

0 m, Allmänt ruiner1,8 km, Drottens ruin2,0 km, Helgeands kyrkoruin1,9 km, Ryska kyrkan1,8 km, S:t Clemens ruin2,4 km, S:t Göran - kyrkoruin1,6 km, S:t Hans och S:t Pers ruiber1,8 km, S:t Lars ruin1,8 km, S:t Mikael2,0 km, S:t Nicolai ruin1,7 km, S:t Olof ruin1,8 km, S:ta Carin ruin2,0 km, S:ta Gertrud ruin2,1 km, Solberga Kloster ruin1,3 km, Visborgs slott

Runor

1,6 km, Evigt medan världen vakar

Saga

1,8 km, Carins blomma1,9 km, Jungfrun i tornet1,9 km, Karbunkelstenarna1,5 km, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

1,9 km, Den återuppståndne i domkyrkan1,9 km, Jungfru Maria1,8 km, Klädd i solen i Visby1,9 km, Markus, evangelisten2,0 km, Änglavingar

Stränder

5,2 km, Fridhem4,2 km, Gustavsvik2,8 km, Norderstrand5,3 km, Snäck1,3 km, Visby havsbad

Visby

1,6 km, 25 juli 20031,9 km, De första spåren2,0 km, Klinten1,8 km, Stora Torget1,6 km, Strandgatan1,4 km, Välkommen till Visby