Hemse - visithemse.nu

LillträskGotland, Lillträsk - foto: Björn Pettersson

En lillebror till Hau träsk.


Rik vegetation i träskets norra och södra delar. Här finns sötvattenfisk och flodkräftor.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen