Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Ryssudden


Platser - Fårö - Nära - Karta

Gotland, Ryssudden - foto: Björn Pettersson

Ryssudden är Fårös sydligaste spets, med vacker strandvallsmiljö och karga tall- och ekområden. Strandvallarna är höga och väl utvecklade men saknar vegetation så när som på tulkört och fårsvingel.

"Engelska kyrkogården" anlades under Krimkrigets dagar. Den är ett resultat av koleraepidemin som dödade många av de engelska soldater som var stationerade på Fårö.


Kyrkogården ger ett ödsligt intryck, så även omgivningarna med fåtaliga vindpinade träd och grå vallar.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen