Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Backglim


Flora

Gotland, Backglim - foto: Bernt Enderborg

Backglim, säger floran, växer på varm, näringsfattig mark, gärna på sandunderlag som de på bilden ovan från en strand i Grötlingbo.

Backglim

I starkt solsken ser kronbladen lite vissna ut, men på kvällen vecklar de ut sig och sprider sin doft för att långsnablade fjärilar skall hitta dem.

Backglim

Backglim finns i södra och mellersta Sverige, främst i odlingsbygder.
/text och foto Bernt Enderborg