Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Dvärgviol


Flora

Gotland, Dvärgviol - foto: Bernt Enderborg

Dvärgviolen förekommer i Sverige endast på Öland och Gotland.Lär dig mera på den Virtuella floran.
/text och foto Bernt Enderborg