Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Skeppsättningar i Ansarve hage


Skeppssättningar - Tofta - Nära - Karta

Gotland, Skeppsättningar i Ansarve hage - foto: Bernt Enderborg

Skeppssättningen vid Gnisvärd ligger i en glänta i skogen alldeles intill vägen. Den är 47 meter lång och 7 meter bred. Akter- och förstenarna är cirka 1,3 m höga.

Skeppssättningen i Ansarve hage

50 meter åt söder till ligger ett skepp med samma orientering och ytterligare 100 meter söderut finns en tredje skeppssättning. I närheten ligger ett röse från äldre bronsålder och några mindre stensatta gravar.

Skeppsättning i Tofta

Norr om vägen finns en gravanläggning byggd av gråstensblock. Man tror att det har varit en dös, eller en s k megalitgrav. De var vanliga i Sverige och i övriga Europa under stenåldern, framförallt längs kusterna, men detta är Gotlands enda kända exemplar.Ovanstående är vad du ser från vägen av Gotlands största bevarade skeppssättning.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen