Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Spark rövkrok


Lekar

Gotland, Spark rövkrok - foto: Björn Pettersson

Till gutniska lekar av mera skämtsam karaktär får nog det där med att sparka rövkrok räknas.Lägg er bredvid varandra på gräsmattan. Lyft vardera benet: ditt högra och motståndarens högra, haka fast varandras ben och tryck framåt tills den ovigaste och svagaste rullar runt i en baklängeskullerbytta.

Rövkrok är kul!
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson