Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Den onde i Tingstäde


Målningar - Tingstäde - Nära - Karta

Gotland, Den onde i Tingstäde - foto: Bernt Enderborg

I den nedre dörrspegeln på Tingstäde predikstol från 1700-talet visas den onde tillsammans med ett citat från Matteusevangeliet 13:28: "Thet hafver owänn gjortdt."

Citatet kommer från en liknelse av Jesus om hurdant himmelriket är och går nog ut på att det är på domedagen syndarna kommer i kläm, fram tills dess får de alltså hållas. Jesus säger ungefär att det var en bonde som sådde vete men medan alla sov kom hans fiende och sådde ogräs på åkern. När så vetet gick i ax visade sig också ogräset, varför hans tjänare undrade om det inte var god säd han hade sått och frågade om de skulle rensa bort ogräset:

"’Nej’, svarade han, ’då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer skall jag säga till dem som skall skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla i min lada.’”

- Naj, säggd'n. Da kan ed u ryck upp vaite mens ed rensa ogras. Tur för dig att Jesus inte var gute.

Så nu vet du det också. Man kan väl få tycka att liknelsen inte är särskilt fyndig, jag menar, figurer som Hitler, Stalin, Pol Pot och andra Satans mördare kunde väl ha varit bortrensade i tid. Men nu var det väl inte alltid dom personligen som höll i bödelsyxan, och inte heller vad det väl dom som ställde upp på deras vansinniga samhälle, medarbetarna var ganska många. Om man tänker sig för kanhända det kan bli ganska svåra gränsdragningar i utrensningen, och blir man vägd som i Vamlingbo bör väl rimligen envar få möjlighet att leva hela livet.

Tja, det hela är kanske är knepigare än vad man tror. Och kanhända kan man också göra en snällare tolkning av liknelsen och säga att den också betyder att det kan vara läge att hålla klaffen ibland. Det är väl figuren ovan i en eller annan form som sår ogräs och hur det kommer att gå för dig kan du se t ex i Lummelunda där fåren och getterna skiljs åt.

Predikstolen i Tingstäde på det gamla altaret

Predikstolen står förresten ovanpå det altare där kyrkans skyddshelgon en gång i världen hade sin plats, till höger om triumfbågen, vilket ofta förefaller ha varit S:t Olof i gotländska kyrkor, se t ex Väte, men nog en annan figur här och var. Du får ingen hel bild av predikstolen därför att jag tycks väldig sällan ta sådana, jag gillar nog inte predikstolar.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen