Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Anga socken

Företag


Marknadsför ditt företag


Det blir sökbart och visas också
på Guteinfo.

Kontakt

Tel 0498-513 56, Epost

Utflyktsmål

Fiskeläge

Baju fiskeläge

Gravfält

Trullhalsar

Historia

Flytande järn

Kyrka

Anga kyrka

Målningar

Angakoden
Bernhardinus av Siena
Den stekte Laurentius
Drakdödaren i Anga
Själavägningen i Anga

Naturreservat

Uppstaig

Platser

En torkbastu i Anga
Vendeltida solur

Skulptur

Triumkrucifixet

Stenrösen

Båticke i Anga

Ängen

Anga prästänge
Bajänget, Bendes änge